AVAYA AURA COMMUNICATION MANAGER

מרכזיית Avaya Aura Communication Manager

Avaya Aura Communication Manager הוא תוכנת הדגל של AVAYA, המספק טלפוניית IP אמינה, מודולארית ואיכותית לארגונים גדולים של עד מאות ואלפי משתמשים. התוכנה הופכת את ההטמעה והתחזוקה של טלפוניית IP לעניין פשוט, אך שומרת על האמינות של שירותי טלפוניה מסורתית. Communication Manager מאפשר אבטחת מידע מוגברת בתקשורת IP, מפשט ניהול רשתות משולבות קול ונתונים, ומציע גם מענה איחוד מסרים מתקדם (Modular Messaging), יישומי SIP, קישור טלפונים ניידים, ופתרונות קישוריות לאתרי קצה (Media Gateways). כל זאת תוך ניצול מיטבי של משאבי המערכת ואפשרות גיבוי של כל הרכיבים במקרה של כשל בתקשורת לאתר המרכזי.